Mediat Sociale
Categories

Post Categories

Subscribe Now
Trending News
SUBSCRIBE NOW
Trending News

Postime tjera

Asistenca sociale në Kosovë, sa për mbijetesë
Sociale

Asistenca sociale në Kosovë, sa për mbijetesë 

Numri i familjeve me gjendje të rëndë ekonomike, që marrin asistencë sociale nga buxheti i Kosovës, arrin në rreth 25 mijë.

Sipas të dhënave të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës në raportin “Statistikat e Mirëqenies Sociale, tremujori i dytë 2019”, janë mbi 100 mijë anëtarë që vazhdojnë të jetojnë vetëm me paratë të marra nga ndihmat sociale. Numri më i madh i tyre është në Mitrovicë, pasuar nga Prishtina dhe Vushtrria.

Shuma mujore e ndihmës sociale e cila iu paguhet familjeve në varfëri ndryshon, duke filluar nga vlera prej 50 euro deri 150 euro.

Baza e politikave sociale në Kosovë përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pensioneve, ku përfshihen pensionet e moshës dhe kontribut-dhënëse, pensionimet e parakohshme të disa ndërmarrjeve, beneficionet për veteranët e luftës, si dhe kategori tjera sociale.

“Nga skema e pensioneve bazë të moshës janë 129,267 përfitues, nga skema e pensioneve kontributpaguese të moshës janë 46,513 përfitues, nga skema për pensionet familjare janë 3,932 përfitues, nga skema për pensionet invalidore janë 105 përfitues, nga skema për pensionet e Trepçës janë 2,752 përfitues, nga skema e pensioneve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës janë 1,071 përfitues, nga skema e pensioneve për Forcën e Sigurisë së Kosovës janë 541 përfitues, nga skema e kompensimeve për personat e verbër janë 1,924 përfitues, nga skema e pensioneve për personat me aftësi të kufizuara janë 17,323 përfitues dhe nga skema për pensionet e personave paraplegjik dhe tetraplegjik janë 3,105 përfitues”, thuhet në raportin e ASK-së.

Related posts

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2021 Portali GazetaKosovare. Web has been designed by BeamWebsite