Profesori i studimeve islame, Xhabir Hamiti ka thënë se në Kuran nuk paraqitet që gruaja duhet ta mbulojë fytyrën, as…